Katılım Koşulları

  • Sempozyuma yazar en fazla 2 bildiri (sözlü veya poster) ile katılabilir. 2 bildiri için sadece bir katılım ücreti ödemesi yeterlidir.
  • Katılımcılar ulaşım ve konaklama planlamalarını kendileri organize edeceklerdir.
  • Sempozyum katılımcılarına "KATILIM BELGESİ" düzenlenecektir.
  • Ortak bildiri ile sempozyuma katılacak olan araştırmacıların da ücret yatırmaları gereklidir.
  • Sempozyuma sunulmak üzere  gönderilen bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir.
  • Kabul edilen bildiriler, web sayfasında ve sempozyum programı ilan edilmeden önce bilim insanlarına e-posta yoluyla bildirilecektir. 

Katılımcı Türü

 

Öğrenci katılımcı (Y. Lisans, Doktora)

250 TL

Öğretim elemanı (Dr., Doç., Prof. Öğrt. Gör., Arş.,   Gör., Okutman)

350 TL

Poster Sunum

200 TL

Dinleyici

100 TL