Poster Bildiri Sunum

  • Sempozyuma poster bildiri ile katılacak araştırmacıların sagliktoplum@gmail.com adresine özetlerini  göndermeleri gerekmektedir.
  • Poster bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.
  • Poster bildiriler giriş, araştırmanın amacı, bulgular, sonuçlar ve önerileri ile kaynakça bölümlerini içermelidir.
  • Poster Times New Roman yazı fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Poster metni, tablo ve çizimler, kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
  • Posterin asılacağı alan 70 x 90 boyutlarında olduğundan, poster sahipleri bu ölçülere uygun olacak biçimde basımlarını yapacaklardır. 
  • Poster sahiplerinin oturum aralarında posterlerinin başında yer alarak katılımcıların poster bildirileri ile ilgili sorularına yanıt vermeleri gerekir.
  • Poster sahipleri ayrıca posterlerinden A4 sayfasını kaplayacak ölçekte çıktı almaları ve isteyen katılımcılara sunmaları yararlı olacaktır.